STORI – free drama workshops

Welsh and English Drama Workshops for young people and adults

Ydych chi neu ydych chi’n adnabod rhywun sydd eisiau…

‘Cwrdd â phobl newydd, datblygu hyder a chreadigrwydd? Cael hwyl?’

Hoffai Theatr Spectacle wahodd unrhywun 18+ oed i ddod i gymryd rhan yn ein gweithdy drama agored.

Bydd y gweithdy yn cael ei gynnal:

Dydd Llun Tachwedd 14eg

Text Box: Gall pobl sy’n cymryd rhan ddisgwyl: cael eu croesawu/gwneud ffrindiau/datblygu hyder/cael hwyl/cael llais/dysgu oddi wrth ei gilydd@ Y Ffatri,

      Stryd Jenkin,

      Porth,

      Rhondda,

      CF39 9PP

7pm tan 8.30pm

Darperir lluniaeth

For more information email: carys.parry@spectacletheatre.co.uk

Or call: 07849518616

COVID-19

Spectacle Theatre's Response to COVID-19