Mae Theatr Spectacle Cyf yn chwilio am Ymarferydd Gweithdai Creadigol

Mae Theatr Spectacle Cyf yn chwilio am ymarferydd profiadol i arwain wrth addasu, ymgysylltu ac yn eu darpariaeth o wasanaethau ar gyfer pobl ifanc 10-18 oed yn RhCT.

Gyda chymorth ariannol gan BBC Plant Mewn Angen bydd y post newydd hwn yn gweithio’n agos gyda’r Rheolwr Theatr gan arwain ymateb y cwmni i Covid 19.

Bydd y swydd wedi ei lleoli ym Mhorth ac yn gweithio ar draws RhCT. Bydd cyfradd y cyflog wedi ei seilio ar delerau ac amodau Equity/ITC. .

Mae’r swydd hon yn swydd rhan amser (21 awr) a bydd yn rhedeg o fis Hydref 2020 hyd fis Mawrth 31ain 2021.

Os oes diddordeb gennych ac am wybodaeth pellach am y cyfle hwn, plis cysylltwch â Steve Davis :  Steve.spectacletheatre@gmail.com  

COVID-19

Spectacle Theatre's Response to COVID-19