Job Vacancy at Spectacle Theatre

Mae Theatr Spectacle Cyf yn recriwtio Gweinyddwr – Swydd Cyllid, er mwyn ddarparu gwasanaethau gweinyddol ar brosiect a ariennir gan Gronfa Loteri Fawr am dair blynedd. Bydd y prosiect cyfranogiad Celfyddydol hwn yn gweithio gyda holl demograffeg cymunedau Rhondda Cynon Taf yn darparu ymgysylltu Celfyddydau yn bennaf drwy gyfrwng y theatr a drama.

Spectacle Theatre is recruiting an Administrator -Finance Post to support the three year Big Lottery funded project, Creating Progress. This arts participation project will work with all demographics of the communities of the Rhondda Cynon Taf providing arts engagement primarily through the medium of Theatre and drama.

 

Administrator -Finance Post /   Gweinddwr – Swydd Cyllid 

Part Time (14 hrs) | Rhan Amser (14 Awr)

3 Year: April 2018 – March 2021 | 3 Blynedd: Ebrill 2018 – mis Mawrth 2021

 

COVID-19

Spectacle Theatre's Response to COVID-19