Cymraeg

Mae Theatr Spectacle yn cydnabod pwysigrwydd yr Iaith Gymraeg ym mywyd artistig a diwylliannol Cymru.

O fewn gymuned Theatr Spectacle mae cymuned sy’n siarad Cymraeg yn tyfu ac yn esblygu ac mae galw cynyddol am waith drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’r cwmni wedi ymrwymo i ymateb i’r galw hwnnw drwy greu cynyrchiadau theatr a gweithdai trwy gyfrwng y Gymraeg. Rydym yn gweithredu fel cwmni cwbwl ddwyieithog, ein nod yw ymateb yn yr iaith sy’n cael ei siarad yn naturiol. Mae’r ardal yr ydym yn gweithredu ynddo yn ddwyieithog ac i’r perwyl hwn rydym yn cyflwyno gwaith yn y ddwy iaith.

Mae Theatr Spectacle wedi ymrwymo i greu theatr newydd a chyffrous a fydd yn herio ei gynulleidfa, annog a chefnogi ysgrifennu newydd yn yr iaith Gymraeg, gwthio ffiniau ac ymdrechu am ansawdd ac effaith cyfartal yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Cymraeg

COVID-19

Spectacle Theatre's Response to COVID-19