Swydd Hwylusydd Theatr Gymunedol, yn Theatr Spectacle Cyf

Mae Theatr Spectacle Cyf yn chwilio ar frys am berson i drefnu a chyflwyno gweithdai Theatr Gymunedol yn Rhondda Cynon Taf. Byddwch yn rhan o dîm bach, weithiau’n gweithio’n annibynnol. Nod y gweithdai yw i ddatblygu synnwyr o les y cyfranogwyr.

Bydd disgwyl i chi gyflwyno gweithdai sy’n seiliedig ar y Celfyddydau gyda phobl ifanc sy’n  agored i niwed a thrigolion hŷn.

Gellir darparu hyfforddiant os oes angen.

Lleolir y swydd yn y Ffatri Bop ym Mhorth, ac mae’r lleoliadau gwaith yn RhCT.

Y post

35 awr yr wythnos. ( Gellir trafod gweithio rhan amser ) am gyfnod o dri mis o Ionawr 2022.

Telerau ac amodau Ecwiti/Cyngor Theatr Annibynnol.

Y gallu i yrru yn hanfodol / Siarad Cymraeg yn ddymunol

I gael rhagor o wybodaeth neu i drafod y post, e-bostiwch neu ffoniwch Steve Davis

Steve.spectacletheatre@gmail.com / 07900493691

ReplyForward

COVID-19

Spectacle Theatre's Response to COVID-19