Spectacle Theatre Ltd Annual General Meeting 2018

We are pleased to invite you to our Annual General Meeting .

The AGM will take place at 7 pm on Wednesday 5th December 2018 .

It will be held at the Hope Church in Tonypandy, CF40 1AN.

Following the AGM our young people’s group will share their work , followed by a short extract from our current touring production ‘Out Of Control’ – a participatory play examining the issues around grooming and Child Sexual Exploitation

These are exciting times for the Company; Spectacle has successfully secured Lottery Funding to support its main ‘Creating Progress – Creu Cynnydd’  programme and is set to announce more good funding news at the AGM.

We are looking to recruit new Trustees to join the board , If you wish to discuss this further and what it may entail please contact trustees.spectacle@gmail.com or call 01443 430700

Spectacle is a small professional theatre company that ‘acts differently”.  Our vision is to make arts accessible, meaningful and integrated into people’s lives. Spectacles work includes  a professional programme of participatory theatre productions, drama-based workshops and a mentoring service.

For further information about the Company please visit      http://www.spectacletheatre.co.uk

https://www.eventbrite.co.uk/e/spectacle-theatre-ltd-annual-general-meeting-2018-tickets-52253644056

 

Rydym yn falch i’ch gwahodd i’n Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

Cynhelir y CCB am 7 yh ddydd Mercher 5 Rhagfyr 2018.

Fe’i cynhelir yn Eglwys y Hope yn Tonypandy, CF40 1AN.

Yn dilyn y CCB mi fydd grŵp o bobl ifanc yn rhannu eu gwaith, ynghyd â darn fer o’n cynhyrchiad teithiol presennol ‘Out Of Control’ – drama cyfranogol sy’n edrych ar materion sy’n ymwneud â’r broses o ‘grooming’ a Chamfanteisio ar Gam Rhywiol Plant

Mae’r rhain yn gyfnod cyffrous i’r Cwmni; Mae Spectacle wedi sicrhau arian y Loteri yn llwyddiannus i gefnogi ei brif raglen ‘Creu Cynnydd – Creating Progress’ ac mae’n bwriadu cyhoeddi mwy o newyddion cyllid da yn y CCB.

Rydyn ni’n awyddus i recriwtio Ymddiriedolwyr newydd i ymuno â ni. Os hoffech drafod hyn ymhellach a’r hyn y gallai fod yn ei olygu, cysylltwch â trustees.spectacle@gmail.com neu ffoniwch 01443 430700

Mae Spectacle yn gwmni theatr broffesiynol sy’n ‘gweithredu’n wahanol’. Ein gweledigaeth yw gwneud y celfyddydau yn hygyrch, yn ystyrlon ac yn integredig i fywydau pobl. Mae gwaith Spectacle yn cynnwys rhaglen broffesiynol o gynyrchiadau theatr cyfranogol, gweithdai drama a gwasanaeth mentora.

Am ragor o wybodaeth am y Cwmni, ewch i http://www.spectacletheatre.co.uk

https://www.eventbrite.co.uk/e/spectacle-theatre-ltd-annual-general-meeting-2018-tickets-52253644056

COVID-19

Spectacle Theatre's Response to COVID-19