Mae Theatr Spectacle Cyf yn chwilio am Hwylusydd Gweithdy Creadigol.

Mae Spectacle yn chwilio am ymarferydd creadigol, i weithio fel rhan o dîm bach, gan ddarparu a chreu gweithdai ar gyfer pobl ifanc a phreswylwyr oedrannus. Byddwch yn gweithio yn y Porth ac yn gweithio ar draws RhCT. Mae cyfraddau cyflog yn seiliedig ar delerau ac amodau Equity / ITC.

Mae’r swydd yn dechrau ym mis Mawrth 2019 a bydd yn swydd rhan amser am o leiaf chwe mis. Ein bwriad yw creu swydd ran amser newydd yn y cwmni ar gyfer yr ymgeisydd iawn.

Bydd y swydd yn:

• Creu a chyflwyno gweithdai theatr ar gyfer pobl ifanc

• Darparu cefnogaeth a chynorthwyo datblygiad pobl ifanc ag anghenion cymhleth.

• Perfformio fel actor o fewn ymarfer gweithdy

• Cynnal asesiad risg a sicrhau lefel uchel o wariant diogel ym mhob gweithdy

  ofynnol.

Mae’r swydd yn gofyn am y canlynol:

•  Y gallu i yrru , gan fod teithio ar draws y rhanbarth yn rhan hanfodol o’r swydd

• Sicrhau bod dogfennau monitro a gwerthuso yn cael eu casglu, ynghyd â’r dystiolaeth sy’n  

• Ymgysylltu â gwirfoddolwyr a chefnogi eu datblygiad

• Gwiriadau DBS sy’n gyfoes (Enhanced)

• Y gallu i yrru fan (gellir darparu hyfforddiant)

• Mae rhuglder mewn iaith Gymraeg ysgrifenedig a llafar yn ddymunol

Pe byddai gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy am y cyfle hwn, yna anfonwch lythyr byr (uchafswm un ochr A4) gan fynegi’ch addasrwydd ar gyfer y swydd hon ynghyd â CV at Steve.spectacletheatre@gmail.com

COVID-19

Spectacle Theatre's Response to COVID-19