Looking Forward / Edrych Ymlaen

An ONLINE EVENT – A link will be sent to you to join the Conversation before the event.

About this Event

Looking Forward A conversation about Lockdown and whats next. Spectacle Theatre Ltd invites you to join with us and share your thoughts. People from RCT will be starting us off with their reflections on lock-down and what they want to see happen next. We will be meeting online on Wednesday the 15th of July from 11 am until 1 pm.

Everybody welcome

Edrych Ymlaen

Sgwrs am y Cyfnod Clo a beth fydd nesaf. Byddai Theatr Spectacle Ltd yn hoffi eich gwahodd i ymuno gyda ni i rannu eich meddyliau. Bydd trigolion RhCT yn cychwyn ein sgwrs gyda’u myfyrdodau o’r cyfnod clo a beth mae nhw eisiau i’w weld yn digwydd nesaf. Mi fyddem yn cwrdd ar lein ar Ddydd Mercher Gorffennaf 15fed 11am hyd 1pm.

Mae croeso mawr i bawb

https://www.eventbrite.co.uk/e/looking-forward-edrych-ymlaen-tickets-111936896270?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=escb&utm-source=cp&utm-term=listing

COVID-19

Spectacle Theatre's Response to COVID-19