Flag_of_Europesupport-euBully

EUBully

Mae Theatr Spectacle (mewn partneriaeth â TITAN Education) am greu ‘EUBULLY’ a fydd yn gweithredu yng Nghymru, Iwerddon, Lloegr, Rwmania a Gwlad Groeg. Ei ffocws fydd creu amgylchedd ble gall pobl ifanc 5-18 oed, rhieni, athrawon a staff cymorth eraill drafod bwlio mewn modd agored a chefnogol.

Fe fydd o leiaf 5000 o bobl ifanc o ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig, 2000 o rieni/gofalwyr, 500 o athrawon a staff cymorth ar draws pob gwlad yn elwa o’r prosiect hwn.

Mae gwledydd eraill yn cymryd rhan mewn hyfforddiant gydag ymarferwyr theatr o Hwngari (In Site) i greu gweithgareddau drama ategol i’r ystafell ddosbarth.
Bydd EUBULLY hefyd yn datblygu AP i’w lawrlwytho i dechnolegau symudol (llaw) at ddefnydd yn y gymuned eang. Gellir ei gyrraedd o du allan i’r dosbarth ac fe ddaw yn arf i’n pobl ifanc i gyd yn eu byd rhithwir eang. Fe fydd yr ap newydd i dechnolegau symudol yn darparu cefnogaeth ar y pryd ac yn galluogi’r dioddefwr i gofnodi’r digwyddiad, gyda’r cynnwys yn cael ei nodi, a gwneud adroddiad ohono.

Ochr yn ochr â hyn mi fydd Theatr Spectacle yn datblygu cynhyrchiad theatraidd i fynd o amgylch ysgolion a chymunedau yn Gymraeg a Saesneg ynghŷd â darparu gweithdai digidol ar-lein. Mi fydd y cynhyrchiad ar gael yng Nghymru yn GYMRAEG a SAESNEG o Hydref 2015.