(For English Please scroll down)

CREATING PROGRESS- CREU CYNNYDD

Ydych chi neu ydych chi’n nabod rhywun sydd eisiau archwilio’n greadigol ‘r hyn sydd yn bwysig i bobl ifanc

Dewch i roi cynnig arni

Dewch i roi cynnig arni-mae’n rhad ac ddim ac mi gewch groeso cynnes gan ein staff proffesiynol. Mae’n addas i bobl ifanc rhwng yr oedran 11-25 oed.

Mi fydd y prosiect yn cael ei gynnal yn wythnosol yng Nghymoedd y Rhondda o fis Medi 2018 ac yn cychwyn yn Nghymoedd y Cynon yn 2019.

Plis cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am leoliad y prosiect.

‘Creating Progress- Creu Cynnydd’ –  Nod y prosiect yw i wella hunan hyder a hunan barch, datblygu gwytnwch a sut i drin sefyllfaoedd o straen, lleihau ynysiad cymdeithasol a chynyddu cyfleoedd  i bobl ifanc i ddylanwadu ar yr hyn sydd yn bwysig iddynt.

Oes diddordeb gennych mewn gwirfoddoli?

Mae cyfleoedd yn y prosiect hwn mewn:

  • Rheolaeth
  • Gweinyddu/ Marchnata
  • Cefnogi staff mewn sesiynau ymarferol

Ebostiwch: creatingprog.spectacletheatre@gmail.com

Neu ffoniwch: 01443 430700

i gofrestru eich lle neu i ddarganfod rhagor o wybodaeth

CREATING PROGRESS- CREU CYNNYDD

“Do you or do you know someone who wants to creatively explore what matters to young people?’

Come and give it a go.

It’s free and you will be made welcome by our professional staff.

Suitable for people aged 11-25.

The project will take place weekly from September 2018, in the Rhondda Valleys and in Cynon Valley from 2019.

Contact us for venue information.

Creating Progress- Creu Cynydd aims to improve self-esteem and confidence, develop resilience, decrease social isolation and increase opportunities for young people to influence what matters to them.

Interested in Volunteering?

There are opportunities on this project in:

  • Governance
  • Administration/ Marketing
  • Supporting staff at practical sessions

To register a place or to find out more details, please contact us via email creatingprog.spectacletheatre@gmail.com or call us on 01443 430700.

This is a Big Lottery funded project.

Creating Progress Leaflet

Click on link above to download the Creating Progress/ Creu Cynydd leaflet

COVID-19

Spectacle Theatre's Response to COVID-19