CREU CYNNYDD

Ydych chi neu ydych chi’n nabod rhywun sydd eisiau archwilio’n greadigol ‘r hyn sydd yn bwysig i bobl ifanc

Dewch i roi cynnig arni

Dewch i roi cynnig arni-mae’n rhad ac ddim ac mi gewch groeso cynnes gan ein staff proffesiynol. Mae’n addas i bobl ifanc rhwng yr oedran 11-25 oed.

Mi fydd y prosiect yn cael ei gynnal yn wythnosol yng Nghymoedd y Rhondda o fis Medi 2018 ac yn cychwyn yn Nghymoedd y Cynon yn 2019.

Plis cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am leoliad y prosiect.

‘Creating Progress- Creu Cynnydd’ –  Nod y prosiect yw i wella hunan hyder a hunan barch, datblygu gwytnwch a sut i drin sefyllfaoedd o straen, lleihau ynysiad cymdeithasol a chynyddu cyfleoedd  i bobl ifanc i ddylanwadu ar yr hyn sydd yn bwysig iddynt.

Oes diddordeb gennych mewn gwirfoddoli?

Mae cyfleoedd yn y prosiect hwn mewn:

  • Rheolaeth
  • Gweinyddu/ Marchnata
  • Cefnogi staff mewn sesiynau ymarferol

Ebostiwch: creatingprog.spectacletheatre@gmail.com

Neu ffoniwch: 01443 430700

i gofrestru eich lle neu i ddarganfod rhagor o wybodaeth

COVID-19

Spectacle Theatre's Response to COVID-19